เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ลูกค้าบริษัทจะจัดงานเลี้ยงพนักงานตามประเพณี จึงได้ทำหนังสือขอการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อช่วยในการจัดงานงานเลี้ยงพนักงานดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ตอบตกลงพร้อมทั้งส่งเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท เงินสนับสนุนในกรณีนี้ บริษัทสามารถถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          บริษัทจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ลูกค้าเพื่อจัดงานปีใหม่ เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการให้โดยเสน่หาและไม่ใช่รายจ่ายเพื่อกิจการค้าของบริษัทโดยเฉพาะ จึงนำมาถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร ​
ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนออกใบกำกับภาษ สหกรณ์จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยกา