เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี ภริยาเลือกยื่นแบบแยกคำนวณภาษี (ในแบบฯฉบับเดียวกัน) เมื่อคำนวณภาษีแล้ว ภริยามีภาษีชำระไว้เกิน แต่สามีมีภาษีที่ต้องชำระ สามีสามารถนำภาษีที่ชำระไว้เกินของภริยาหักกลบกับภาษีที่ต้องชำระในแบบ ภ.ง.ด.90 ได้หรือไม่

       ผู้มีเงินได้และคู่สมรสแยกคำนวณภาษี (ในแบบฯฉบับเดียวกัน) ให้นำจำนวนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินของอีกฝ่ายหนึ่งมาหักกลบลบกับภาษีที่ต้องชำระเพิ่มของอีกฝ่ายหนึ่งได้          หมายเหตุ   ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไป กรณีสามีภริยายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ฉบับเดียวกัน ไม่สามารถเลือกสถานะคู่สมรสมีเงินได้แยกคำนวณภาษีได้แล้ว      
มหาวิทยาลัย ก. ได้จัดตั้งกองทุนขึ้นตามระ วิธีวางเลเอาท์กรอบรูปติดผนัง