เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ในการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.09) สามารถใช้แบบที่ได้จากการถ่ายเอกสารได้หรือไม่

          การแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ยื่นแบบ ภ.พ.09 จำนวน 3 ฉบับ และกรอกรายการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะต้องเป็นแบบที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์ขึ้นเท่านั้น ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 65)
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ไว้ทางอินเทอร์เน็ต แ