เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

แจกหุ้นให้พนักงานจะต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

          การนำหุ้นไปแจกให้พนักงาน หรือนำหุ้นไปขายให้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร (คำวินิจฉัยฯ ที่ 28/2538) หากพนักงานของบริษัทได้รับเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน กรณีนี้ถือเป็นประโยชน์ใด ๆ ที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
การหักค่าติดตั้ง ดื่มกาแฟแบบไหนให้ผลเสียน้อยที่สุด