เสียภาษีเงินได้แล้วทำไมยังต้องมาเสียภาษีโรงเรือนอีก

เสียภาษีเงินได้แล้วทำไมยังต้องมาเสียภาษีโรงเรือนอีกไม่เข้าใจครับ wanwan034
บริษัทได้สร้างสตูดิโอและสำนักงานแห่งใหม่ การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี การตร