เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทได้สร้างสตูดิโอและสำนักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับ การขยายกิจการของบริษัท โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปลายปี 2547 และดำเนินการเสร็จสิ้นประมาณ เดือนตุลาคม 2549 บริษัทอยากทราบว่า เงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนตามโครงการดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่460) พ.ศ.2549 ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156) หรือไม่

          การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156) แต่เนื่องจากบริษัทได้เริ่มดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งแต่ปลายปี 2547 ก่อนที่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ดังนั้น เงินได้ที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนในกรณีนี้จึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549 แต่ประการใด
บริษัทได้สร้างสตูดิโอและสำนักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับ การขยายกิจการของบริษัท โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปลายปี 2547 และดำเนินการเสร็จสิ้นประมาณ เดือนตุลาคม 2549 บริษัทอยากทราบว่า เงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนตามโครงการดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่460) พ.ศ.2549 ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156) หรือไม่
บริษัทได้เข้าสู่ระบบฟื้นฟูกิจการภายใต้พร เสียภาษีเงินได้แล้วทำไมยังต้องมาเสียภาษี