เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เงินบริจาคที่ผู้บริจาคได้บริจาคเงินผ่านทางบัญชีธนาคารให้แก่ธนาคารหรือหน่วยงานเอกชนอื่นที่เป็นสื่อกลาง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ จะหักลดหย่อนได้หรือไม่ และใช้หลักฐานใดประกอบการหักลดหย่อนดังกล่าว

          การบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารให้แก่ธนาคารหรือหน่วยงานเอกชนอื่นที่เป็นสื่อกลาง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือจากการคำนวณเงินได้พึงประเมินที่ได้หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว โดยให้ผู้บริจาคเงินเก็บหลักฐานใบนำฝากหรือใบรับชั่วคราว เพื่อให้ธนาคารหรือเอกชนส่งผ่านไปยังหน่วยราชการที่รับเงินบริจาคดังกล่าวเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง หรือใบเสร็จรับเงินระบุข้อความที่มีสาระสำคัญว่า “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้”​
อาหารเพื่อผิวสวย สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง