เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า จัดสัมมนาให้กับลูกค้า ซึ่งมีแข่งกอล์ฟ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เช่น ค่าอาหาร ค่ากรีนฟรี ค่าถ้วยรางวัลกอล์ฟ สามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ นอกจากนี้แล้วบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายดังกล่าวครึ่งหนึ่งต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                (1) กรณีจัดสัมมนา เป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับค่ารับรองหรือค่าบริการ ตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) ไม่ให้มาขอคืนภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร                   (2) กรณีเงินช่วยเหลือไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากมิใช่การขายสินค้าหรือการให้บริการ           2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                (1) ภาษีซื้อต้องห้ามจากค่ารับรอง นำไปเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(6 ทวิ) แห่งประมวลรัษฎากร                 (2) เงินช่วยเหลือให้นำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล           3. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย                เมื่อบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าให้เงินช่วยเหลือ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 1(7) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545ฯ
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า จัดสัมมนาให้กับลูกค้า ซึ่งมีแข่งกอล์ฟ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เช่น ค่าอาหาร ค่ากรีนฟรี ค่าถ้วยรางวัลกอล์ฟ สามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ นอกจากนี้แล้วบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายดังกล่าวครึ่งหนึ่งต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
ขอทราบการบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง หจก. รับทำบัญชี ตราด