พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี (จ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์)

ตั้งอยู่ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ในตัวเมืองพิษณุโลก เป็นที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนถึงชิ้นใหญ่ เช่น เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผาที่มา บทความและรุปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesน้ำตกปอย (1)น้ำตกแก่งซอง (1)น้ำตกแก่งโสภา (1)อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ (1)อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (1)
ตอบ: [center][b]+++++ wanwan012 wanwan027 wanwan012 +++++[/b][/center]
ส้มและโยเกิร์ต จับคู่ทาน สร้างความงามให้ ได้ยื่นแบบสมัครสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรเรี