เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ระบุที่อยู่ไม่ตรงกับสถานประกอบการ จะนำมาใช้เป็นใบกำกับภาษีซื้อได้หรือไม่

          ใบกำกับภาษีที่มีที่อยู่ไม่ตรงกับสถานประกอบการไม่สามารถนำไปใช้เป็นภาษีซื้อได้ แต่ต้องนำไปให้ผู้ขายยกเลิกและออกใบกำกับภาษีใหม่ให้ถูกต้อง เว้นแต่กรณีออกใบกำกับภาษีโดยระบุที่อยู่ไม่ครบถ้วนแต่รายการที่อยู่ที่ระบุไว้ถูกต้อง และสามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจน ตามข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ
การจัดตั้งบริษัทสำหรับชาวต่างชาติถือหุ้น จำเป็นต้องบันทึกบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย