บุคคลธรรมดารับจ้างผสมสารเคมี โดยเป็นผู้ออกวัสดุทั้งหมด ถือเป็นเงินได้ประเภทใด

          หากรับจ้างโดยเป็นผู้ออกวัสดุทั้งหมด เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างผลิต ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าหากใช้เพียงแรงงานของตนเองโดยมิได้ออกค่าวัสดุ จะเข้าลักษณะเงินได้เนื่องจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 นาง พ. สั่งซื การจัดตั้งบริษัทสำหรับชาวต่างชาติถือหุ้น