เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2550 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 โดยมีภาษีที่ชำระไว้เกิน ต่อมา บริษัทตรวจพบว่า ยื่นแบบ ภ.พ.30 โดยแสดงภาษีขายไว้ขาดไป จึงยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม ในวันที่ 15 มีนาคม 2550 สามารถนำภาษีที่ชำระไว้เกินดังกล่าวมาใช้ได้หรือไม่

          ไม่ได้ เนื่องจากบริษัทได้นำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นไปใช้คำนวณในแบบ ภ.พ.30 ฉบับแรกแล้ว ภาษีที่ชำระไว้เกินดังกล่าว ให้ยกยอดไปใช้ในเดือนภาษีถัดไป (มีนาคม 2550) ตามมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร และ พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 242) พ.ศ.2534 ประกอบกับ ข้อ 6.1(1) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ.2539
การหักค่าลดหย่อนภาษี วิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ