เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทให้พนักงานของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทในเครือกู้ยืมเงินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

          1. กรณี บริษัทให้พนักงานของบริษัทในเครือ หรือพนักงานของบริษัทอื่นกู้ยืมเงินดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมดังกล่าว ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร           2. กรณี บริษัทให้พนักงานของบริษัทกู้ยืมเงิน หากบริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับกองทุนสะสมพนักงาน หรือทุนอื่นใดเพื่อพนักงาน และบริษัทได้นำเงินกองทุนนี้ออกให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกู้ยืมเป็นสวัสดิการ ไม่ต้องนำดอกเบี้ยนั้นมารวมคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ​
วิธีตกแต่ง คอนโดในฝันบนเนื้อที่จำกัด เป็นผู้ทำบัญชีและเซ็นงบมา2ปี แต่ไม่ได้เป