การบัญชีต้นทุนกิจกรรม ที่ทำให้เกิดต้นทุน 4 อาหารเพื่อรักษาสุขภาพของช่องคลอด ที่สา