เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

หากชำระค่าอากรแสตมป์เกินไป สามารถขอคืนได้หรือไม่

          ได้ หากเสียค่าอากรหรือเงินเพิ่มอากรไป ไม่น้อยกว่า 2 บาท สำหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียว สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (แบบ ค.10) เป็นรายเดือนภาษี พร้อมคำชี้แจงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรหรือเงินเพิ่มอากรไว้เกินไป ตามมาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร
ผู้ประกอบการขายสินค้าต้องทำรายงานอย่างไร ที่ดินในนามนิติบุคคล นำมาจดจำนองกรรมการ