เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

พนักงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวโดยได้รับเบี้ยเลี้ยง ต้องนำเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวไปรวมเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่ และต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          หากเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้พนักงานเป็นค่าอาหารและเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้โดยพนักงานมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงว่าจ่ายไปจริง และนำมาเบิกเท่าที่จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(1) แห่งประมวลรัษฎากร  กล่าวคือพนักงานไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แต่หากจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเหมา พนักงานจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนที่ไม่เกินอัตราเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทางราชการจ่ายให้ข้าราชการ ทั้งนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.59/2538ฯ ​
ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี เมนูอาหารที่ช่วยแก้ท้องผูก