บริษัทส่งพนักงานไปแก้ไขงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรในต่างประเทศ โดยมีการจ้างแรงงานในต่างประเทศด้วย เมื่อจ่ายค่าแรงงานดังกล่าวจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีอย่างไร

          บันทึกบัญชีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันที่จ่ายเงิน แนะนำให้ดูคำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการคำนวณเงินตราต่างประเทศ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ
การยื่นภาษีหลายสาขา ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อคณะบุคคล สามารถทำได