บัญชีหุ้นลม และ หนี้ก่อนทำบัญชี บันทึกบัญชีอย่างไร

บัญชีหุ้นลม และ หนี้ก่อนทำบัญชีบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan037
ตอบ: wanwan034 wanwan035 wanwan035
คณะบุคคลหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ห บริษัทแจก หมวก เสื้อ พวงกุญแจ ให้ผู้แทนจ