พนักงานบริษัท ทำธุรกิจส่วนตัวด้วย จะเสียภาษียังไงครับ?

พนักงานบริษัท ทำธุรกิจส่วนตัวด้วย จะเสียภาษียังไงครับ? ต้องนำรายได้มารวมกันหรือไม่ wanwan028
การคำนวณค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา ของดีประจำ จังหวัดสุโขทัย