เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการ ซึ่งค่าบริการระบุจำนวนเงินสูงไป ผู้ให้บริการจึงได้ออกใบลดหนี้ค่าบริการให้กับบริษัท เมื่อบริษัทจะชำระค่าบริการจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ หรือหลังหักมูลค่าตามใบลดหนี้ออกแล้ว

          เมื่อบริษัทชำระราคาค่าบริการให้กับบริษัทผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายใน อัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ โดยให้คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายจากฐานเงินได้ที่ต้องจ่ายลดหนี้แล้ว (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน ปี 2544 สุเทพ พงษ์พิทักษ์ หน้า 541)           หมายเหตุ  ให้อ้างได้เฉพาะแนววินิจฉัยของกรมสรรพากรเท่านั้น  
พนักงานของบริษัทไปต่างจังหวัด ได้จ่ายค่า เทคนิคเก็บเงินเที่ยวญี่ปุ่น