สอบถามเรื่องการหักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดา

สอบถามเรื่องการหักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาคะ สามารถหักได้เท่าไหร่คะ ++การหักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาสามารถหักได้ตามนี้ค่ะ มาตรา40 (1),(2)สามารถหักเป็น "การเหมา" ได้อย่างเดียว ซึ่งเป็นแบบมีเพดานการหักและมีอัตราเดียว หักได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ++++1.เงินได้มาตรา(1)+(2)รวมกันหักได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ++++2.เงินได้มาตรา(3)เงินลิชขสิทธิ์ เช่น (การเขียนนิยาย)ตัวเดียวเท่านั้นใน (3)ที่สามารถหักได้ หัได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ส่วนค่าสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรืออะไรก้ตามจะนำมาหักไม่ได้เลย ++++3.เงินได้มาตรา(4)ไม่สามารถหักอะไรก็ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด มาตรา40(5),(8)เป็นเงินด้ที่สามารถหักได้ 2 ประเภท คือ ซึ่งผู้ที่เสียภาษีสามารถเลือกที่จะหักได้ 2 รูปแบบ ++++1.หักแบบเป็นการเหมา(ควรเลือกถ้าต้องการที่จะไม่วุ่นวาย) ++++2.หักแบบความจำเป็นและสมควร
ปัญหาของการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง การเปลี่ยนรอบบัญชี