เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงินและคาดว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ สามารถจำหน่ายเป็นหนี้สูญได้หรือไม่

          การจำหน่ายหนี้สูญต้องเป็นหนี้สูญจากการประกอบกิจการและต้องดำเนินการ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากบริษัทประกอบกิจการให้กู้ยืมก็สามารถตัดเป็นหนี้สูญได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(9) แห่งประมวลรัษฎากร
วิธีป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้มีอุจจาระตกค ต้องการรับพนักงานผู้ทำบัญชี