เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทที่ได้ขายไปแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นทราบต้องเสียภาษีหรือไม่

          เนื่องจากบริษัทมิได้แจ้งการขายหุ้นให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นทราบ ตามมาตรา 1129 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัทยังคงเป็นผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทต้องนำเงินปันผลมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีด้วย
ห้องคำถามเกี่ยวกับเรื่องบัญชี โพสคำถามบั การออมเงินกับวิธีง่าย ๆ สำหรับทุก ๆ คน