เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขายสินค้าทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่

          หากไม่สามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่า เป็นภาษีซื้อของกิจการประเภทใด ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.89/2542ฯ
ผลไม้มงคลที่น่านำมาปลูกในบ้าน การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม