การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ เทคนิคการศึกษาต่อในมหาลัยให้สำเร็จ