เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ลูกค้าทำใบเสร็จรับเงินสูญหาย มาขอบริษัทให้ออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้ ถามว่าบริษัทสามารถออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่

          หากใบเสร็จรับเงินฉบับที่สูญหายออกโดยสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ บริษัทไม่ควรออกฉบับใหม่ให้ลูกค้า ให้ใช้วิธีออกใบแทนโดยการถ่ายสำเนาในเสร็จรับเงินฉบับที่สูญหายและให้ผู้มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินเป็นผู้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องส่งให้ลูกค้าเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน การออกใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62)
บริษัทอนุมัติแผนการให้ส่วนลดเพื่อจูงใจลู เงินเดือนของพนักงาน