ผู้ประกอบการผลิตน้ำผึ้งขายตามห้างสรรพสินค้า โดยนำรวงผึ้งที่ได้จากการเลี้ยงผึ้งมาคั้นได้น้ำผึ้งบริสุทธิ์โดยไม่ได้แปรสภาพ แปรรูป หรือใส่สารกันเสียหรือสารอื่นใด บรรจุขวดใช้ฝาจุกปิดปากขวดแล้วผนึกด้วยพลาสติกที่ฝาอีกชั้นหนึ่ง และปิดเครื่องหมายการค้าบนขวด การขายน้ำผึ้งดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การขายน้ำผึ้งดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายส่วนต่างๆ ของสัตว์ หรือวัตถุพลอยได้จากสัตว์ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ​
ผู้ประกอบการผลิตน้ำผึ้งขายตามห้างสรรพสินค้า โดยนำรวงผึ้งที่ได้จากการเลี้ยงผึ้งมาคั้นได้น้ำผึ้งบริสุทธิ์โดยไม่ได้แปรสภาพ แปรรูป หรือใส่สารกันเสียหรือสารอื่นใด บรรจุขวดใช้ฝาจุกปิดปากขวดแล้วผนึกด้วยพลาสติกที่ฝาอีกชั้นหนึ่ง และปิดเครื่องหมายการค้าบนขวด การขายน้ำผึ้งดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
เคล็ดลับวิธีการลดพุงคุณสาว ๆ วิธีการฝึกสมาธิให้กับตัวเอง