เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

องค์การของรัฐบาลต่างประเทศมิได้ดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรจ่ายเงินได้ให้กับพนักงานไทยซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และองค์การฯ ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือไม่

          กรณีองค์การของรัฐบาลต่างประเทศจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับพนักงานไทย องค์การดังกล่าวมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในฐานะผู้จ่ายเงินได้
แม่จ๋ารู้ไหม อยู่ในท้องแม่หนูมีพัฒนาการอ อัตราภาษีและการคำนวณภาษี