เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทได้ทำสัญญาขายพร้อมติดตั้งกับบริษัท อ. โดยบริษัท อ.ได้ว่าจ้างให้ออกแบบ จัดหา และติดตั้งกรรมวิธีการ ผสมกาแฟเพื่อประกอบการโรงงานจนเสร็จสมบูรณ์ ระบุให้กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรผลิตกาแฟโอนไป เมื่อทำการติดตั้ง ทดสอบการทำงาน และส่งมอบเครื่องจักรผลิตกาแฟแล้ว บริษัท อ. จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          กิจการที่บริษัทได้กระทำให้แก่บริษัท อ. เป็นการให้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร ผลิตกาแฟโดยมุ่งหวังถึงผลสำเร็จของงานที่ว่าจ้างเป็นสำคัญ มิได้มีลักษณะเป็นการขายสินค้าและรับดำเนินการติดตั้ง จึงไม่เป็นการขายเครื่องจักรและให้บริการติดตั้งแต่อย่างใด เมื่อบริษัท อ. จ่ายเงินให้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
บริษัทได้ทำสัญญาขายพร้อมติดตั้งกับบริษัท อ. โดยบริษัท อ.ได้ว่าจ้างให้ออกแบบ จัดหา และติดตั้งกรรมวิธีการ ผสมกาแฟเพื่อประกอบการโรงงานจนเสร็จสมบูรณ์ ระบุให้กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรผลิตกาแฟโอนไป เมื่อทำการติดตั้ง ทดสอบการทำงาน และส่งมอบเครื่องจักรผลิตกาแฟแล้ว บริษัท อ. จ่ายเงินต้องหักภาษี ที่จ่าย หรือไม่
บริษัทยื่นคำร้อง ค.10 ขอคืนเงินเบี้ยปรับ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 จะหักลดหย่อนคู่สมรสได้เ