เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ลูกค้าสั่งซื้อทองรูปพรรณตามใบเสนอราคาหลังจากวันที่มีการเสนอราคา และราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าทองคำได้เปลี่ยนแปลง ทำให้จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม แตกต่างจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

          การจัดส่งใบเสนอไปยังลูกค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่เกิดขึ้น เมื่อลูกค้าตกลงซื้อสินค้าและผู้ประกอบการจดทะเบียนส่งมอบทองรูปพรรณให้กับลูกค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีซึ่งมีรายการ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากผลต่างระหว่างราคาขายทองรูปพรรณซึ่งรวมค่ากำเหน็จแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มกับราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคำประกาศในวันที่ขายทองรูปพรรณนั้น ทั้งนี้ ตามข้อ 2(14) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 117) ใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป​
บริษัทพาลูกค้าไปเล่นกอล์ฟจะถือเป็นค่ารับ หมามุ่ย สมุนไพรสุดบรรเจิดของไทย