เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เงินประกันสังคมในส่วนของนายจ้างเป็นผู้ออกให้ลูกจ้างส่วนหนึ่ง (ตามระเบียบ) นั้น นายจ้างสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่

          ถือเป็นรายจ่ายได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทได้จ้างนิติบุคคลให้ติดสติ๊กเกอร์โล นักเขียนโปรแกรม ถือเป็นเงินได้ประเภทมาตร