เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทในไทยจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินให้นิติบุคคลในญี่ปุ่นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         ค่าเช่าที่บริษัทในญี่ปุ่นได้รับไม่ถือเป็นกำไรจากธุรกิจ ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เมื่อเงินที่บริษัทในญี่ปุ่นได้รับเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร เข้าลักษณะเป็นเงินได้อื่น ๆ ตามข้อ 20 ของอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น บริษัทในไทยผู้จ่ายค่าเช่า จึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร            2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                        บริษัทในไทยผู้จ่ายค่าเช่านั้นถือได้ว่าบริษัทในไทยจ่ายค่าบริการที่ทำในต่างประเทศและมีการใช้บริการนั้นในไทย บริษัทในไทยต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ลาบอีสาน บริษัทให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบ