เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกันภัยได้รับค่าเบี้ยประกันและค่าอากรแสตมป์ ต้องนำมารวมคำนวณเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ต้องนำค่าเบี้ยประกันภัยและค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยมารวมคำนวณเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด เพราะถือเป็นมูลค่าที่ได้รับจากการให้บริการ
บริษัทประกันชีวิตในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี บริษัทประกันวินาศภัยขายกรมธรรม์ประกันอุบ