เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ได้ให้บริษัทอื่นกู้ยืมเงินเป็นครั้งคราวโดยได้รับดอกเบี้ย ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเงินนี้หรือไม่

          บริษัทให้กู้ยืมเงินเป็นครั้งคราวมิใช่ประกอบกิจการให้กู้ยืมเป็นปกติธุระจึงเป็นการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/13 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 1(3) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่องการกำหนดกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์​
บริษัทประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงได้รับดอกเบี บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่า DVD ได้ซื้อหนั