เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภทกิจการขายน้ำประปาและไฟฟ้า เมื่อบริษัทมีรายรับจากค่าเช่าห้องพัก ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า จะออกใบกำกับภาษีระบุรายการค่าเช่า ไว้ในใบกำกับภาษีเป็นรายการต่อท้ายจากค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าได้หรือไม่

          กรณีบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายรับจากค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร และมีรายรับค่าเช่าห้องพักซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถออกใบกำกับภาษีระบุรายการค่าเช่าห้องพักไว้ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกัน โดยระบุรายการต่อจากค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าได้ เนื่องจากเป็นรายการที่เกินกว่าที่ถูกกำหนดไว้ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือแยกรายการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นบริการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อ 4(5) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ            หากมีรายรับค่าเช่าห้องพักเพียงอย่างเดียวไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ เนื่องจากเป็นรายรับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทประกอบกิจการให้เช่าสำนักงานและบริก บริษัทประกอบกิจการให้เช่าห้องพักและมีการ