เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการให้บริการได้ให้บริการกับลูกค้าในต่างประเทศ จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่ เนื่องจากไม่ผ่านพิธีการศุลกากร

          การให้บริการที่ทำในราชอาณาจักรแก่ผู้รับบริการในต่างประเทศ และได้ส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการส่งออกบริการ ตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ต้องมีหลักฐานแสดงการชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ (Invoice) ในนามของผู้ประกอบการ เช่น การโอนเข้าบัญชีของกิจการ
บริษัทประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์ มีนโ บริษัทประกอบกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ กำหน