เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์ มีนโยบายส่งเสริมการขายเป็นการทั่วไป โดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าบริการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ ค่าโอน ค่าย้าย ค่าบริการเลขหมาย หรือค่าบริการอื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันรวมถึงการลด แลก แจก แถม เพื่อจูงใจและส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้บริการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ส่วนลดค่าบริการต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทต้องนำส่วนลดดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

          การให้ส่วนลดในขณะขายสินค้าหรือให้บริการ บริษัทไม่ต้องนำส่วนลดดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร การให้ส่วนลดภายหลังการขายสินค้าหรือให้บริการ หากการให้ส่วนลดดังกล่าวเป็นการให้กับบุคคลโดยทั่วๆ ไปเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการขายหรือการให้บริการส่วนลดดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์ มีนโยบายส่งเสริมการขายเป็นการทั่วไป โดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าบริการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ ค่าโอน ค่าย้าย ค่าบริการเลขหมาย หรือค่าบริการอื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันรวมถึงการลด แลก แจก แถม เพื่อจูงใจและส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้บริการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ส่วนลดค่าบริการต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทต้องนำส่วนลดดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
บริษัทประกอบกิจการให้บริการเสริมมัลติมีเ บริษัทประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์ มีนโ