เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการให้บริการสนามกอล์ฟ ขายอาหาร เครื่องดื่ม และขายอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ เมื่อบริษัทเรียกเก็บค่าบริการแคดดี้ และค่าอาหารจากลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล บริษัทผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          ค่าบริการแคดดี้ ถือเป็นการให้บริการ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528           ค่าอาหาร เข้าลักษณะเป็นกิจการภัตตาคาร ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ​
บริษัทประกอบกิจการให้บริการวิจัยข้อมูล ร บริษัทประกอบกิจการให้บริการสนามกอล์ฟ เรี