เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการโฮลดิ้งคอมปานี มีรายได้หลักเป็นเงินปันผล บริษัทมีผลกำไรตลอดมา แต่ไม่เคยจ่ายเงินปันผล เนื่องจากนำเงินปันผลไปชำระคืนเงินกู้ แล้วกู้ยืมกลับมาใช้คืนเพื่อจ่ายเงินปันผลในดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเป็นรายจ่ายโดยตรงเนื่องจากกิจการถูกต้องหรือไม่

          ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการเพื่อหากำไร บริษัทมีสิทธินำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทประกอบกิจการโรงแรมว่าจ้างบริษัทในต บริษัทประกอบกิจการให้บริการ บางครั้งบริษ