เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ และมีรายจ่ายเงินบริจาค ต้องนำมาบวกกลับทั้งจำนวนหรือไม่

          เงินบริจาคสามารถหักเป็นรายจ่ายได้ ไม่เกินอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทประกอบกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ รายจ่ายเงินบริจาคจึงต้องนำมาบวกกลับทั้งจำนวน ​
บริษัทประกอบกิจการมีกำไรสุทธิ แต่มีขาดทุ บริษัทประกอบกิจการมีรายรับจากการรับเหมาก