เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการผลิตเพื่อส่งออกตามคำสั่งซื้อสินค้า ประเภทจิวเวลรี่ และมีการส่งสินค้าออกไปเพื่อแสดงในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยไม่มีการส่งกลับมายังไทย แต่จะให้บริษัทในต่างประเทศ ซึ่งเป็นนายหน้าในการขายสินค้าเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาและเสนอขายให้กับลูกค้าในต่างประเทศต่อไป มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               กรณีดังกล่าวเป็นการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่ตัวแทนหรือลูกจ้าง ถือเป็นการขายในไทยด้วย โดยให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปเป็นรายได้ในระยะเวลาบัญชีที่ส่งไป ตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่เป็นกรณีที่ส่งไปเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะ ตามมาตรา 70 ตรี(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทต้องนำมูลค่าของสินค้าดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศดังกล่าวถือเป็นการขายโดยการส่งออก ตามมาตรา 77/1(8)(ค) และ (14) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องนำยอดส่งออกสินค้าดังกล่าวมาเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามมาตรา 79/1 และ มาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทประกอบกิจการผลิตเพื่อส่งออกตามคำสั่งซื้อสินค้า ประเภทจิวเวลรี่ และมีการส่งสินค้าออกไปเพื่อแสดงในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยไม่มีการส่งกลับมายังไทย แต่จะให้บริษัทในต่างประเทศ ซึ่งเป็นนายหน้าในการขายสินค้าเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาและเสนอขายให้กับลูกค้าในต่างประเทศต่อไป มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
บริษัทประกอบกิจการผลิตเครื่องยนต์สำหรับร บริษัทประกอบกิจการผลิตแกนเหล็ก ซึ่งเป็นช