เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการที่ต้องเสียและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบ ภ.พ.30 โดยการเฉลี่ยภาษีซื้อตามสัดส่วนของรายได้ บริษัทได้รับใบกำกับภาษีซื้อล่าช้า บริษัทจะต้องนำใบกำกับภาษีซื้อฉบับดังกล่าว ไปเฉลี่ยภาษีซื้อในเดือนที่ออกใบกำกับภาษี หรือเดือนที่ได้รับใบกำกับภาษี

          กรณีมีเหตุจำเป็น ได้รับใบกำกับภาษีซื้อล่าช้า ตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 4) ทำให้ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าว ไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษี  ให้มีสิทธินำใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าว ไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได้ ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ ฉบับดังกล่าว ดังนั้น  บริษัทสามารถนำใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าว ไปเฉลี่ยภาษีซื้อในเดือนภาษีที่ได้รับใบกำกับภาษี แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี
บริษัทประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเ บริษัทประกอบกิจการที่ต้องเสียและไม่ต้องเ