เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดยกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีผลขาดทุน ส่วนกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) มีผลกำไร บริษัทมีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ก่อนคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช่หรือไม่

          กรณีบริษัทประกอบกิจการทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน บริษัทมีสิทธินำผลขาดทุนจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไปหักออกจากผลกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ได้ ตามข้อ 3 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทประกอบกิจการทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดยกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีผลขาดทุน ส่วนกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) มีผลกำไร บริษัทมีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ก่อนคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช่หรือไม่
บริษัทประกอบกิจการทั้งที่ได้รับส่งเสริมก บริษัทประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเ