เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบกิจการขายที่ดิน จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ สร้างโกดัง ถนน รั้ว และท่อระบายน้ำ ตัดเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะคำนวณค่าเสื่อมราคาอย่างไร

          หากบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างข้างต้นและสิ่งก่อสร้างนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุน ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 
บริษัทประกอบกิจการขายตั๋วเครื่องบินและบร บริษัทประกอบกิจการขายที่ดินจัดสรร โดยให้