เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทบริจาคเสื้อยืดคอกลมของบริษัทให้กับองค์การกุศลสาธารณะซึ่งอยู่ในต่างประเทศ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

           การบริจาคเสื้อยืดคอกลมของบริษัทให้กับองค์การกุศลสาธารณะซึ่งอยู่ในต่างประเทศ ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ตามที่อธิบดีฯกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี บริษัทจึงไม่มีสิทธินำเงินบริจาค มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร 
บริษัทบริจาคเงินให้ส่วนราชการเพื่อช่วยเห บริษัทบริจาคแอร์ ให้กับที่ทำการผู้ใหญ่บ้