เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทบริจาคเงินให้สภากาชาดจังหวัด นำมาเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่

         หากกาชาดจังหวัดเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ตามข้อบังคับของสภากาชาดไทย การบริจาคเงินให้สภากาชาดจังหวัด และมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกาชาดจังหวัด บริษัทสามารถนำหลักฐานการบริจาคเงินดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทบริจาคเงินให้นิติบุคคลในมาเลเซีย ต บริษัทบริจาคเงินให้ส่วนราชการเพื่อช่วยเห