เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทบริจาคเงินเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

          บริจาคดังกล่าวสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินไร่ละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปีที่เริ่มปลูกในปี 2546-2550 เป็นต้นไป ดังนี้           ปีที่ 1 เป็นเงิน 2,000 บาทต่อไร่           ปีที่ 2 เป็นเงิน 500 บาทต่อไร่ และ           ปีที่ 3 เป็นเงิน 500 บาทต่อไร่           หากเป็นการบริจาคให้แก่กองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50  ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 423) พ.ศ.2547 ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ เรื่อง กำหนดเอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50  
บริษัทบริจาคเงินเพื่อซื้อกระบองไฟฟ้าให้แ บริษัทบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในกองทุนเพื่