เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่ส่วนราชการจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงิน หรือทรัพย์สิน หรือสินค้า เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ถือเป็นรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์  ตามข้อ 1(9) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44)           อย่างไรก็ตาม  บริษัทสามารถบริจาคผ่านตัวแทนรับบริจาคซึ่งเป็นนิติบุคคล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม  2547  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 หรือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ และมีสิทธินำเงิน หรือทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาคดังกล่าว มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่เกินอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ  ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร  ​
บริษัทบริจาคเงิน หรือทรัพย์สิน หรือสินค้ บริษัทบริจาคเงินเพื่อซื้อกระบองไฟฟ้าให้แ