เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทบริจาคเงิน หรือทรัพย์สิน หรือสินค้า ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          กรณีบริษัทบริจาคเงิน หรือทรัพย์สิน หรือสินค้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ให้กับผู้ประสบภัยโดยตรง ไม่ผ่านหน่วยงานราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ไม่เข้าลักษณะเป็นการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44) บริษัทจึงไม่มีสิทธินำเงินบริจาคหรือทรัพย์สินดังกล่าว มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร           ทั้งนี้  บริษัทสามารถบริจาคผ่านหน่วยงานราชการ หรือตัวแทนรับบริจาคที่เป็นนิติบุคคลได้ สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม  2547  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548  หรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553  หรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อให้ได้รับสิทธินำเงินบริจาค หรือทรัพย์สิน หรือสินค้าดังกล่าว มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ  ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทบริจาคอุปกรณ์การศึกษา สามารถลงเป็น บริษัทบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมให