เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทนำโรงงานไปลงทุนเป็นค่าหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งถือเป็นการขายและต้องเสียภาษีหรือไม่

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               ถือเป็นการขาย หากมีกำไรถือเป็นรายได้นำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร            2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากราคาที่สูงกว่าระหว่างราคาขายหรือราคาประเมิน เมื่อมีการโอนนิติกรรมที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทนำเช็คขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพร บริษัทบริจาค Computer ให้มหาวิทยาลัยบูรพ